Про нас

Консультаційна діяльність в діловій практиці і повсякденному житті стає постійним явищем сучасної дійсності. З введенням в господарський оборот природних ресурсів, нерухомого майна, інтелектуальної власності і т. д. виявилися затребуваними консультаційні (консалтингові) послуги за різними напрямками, як-то: фінансовому, управлінському, інформаційному, правовому та у інших аспектах управління бізнесом. Консультаційні послуги також затребувані і громадянами.

Консультація - це особливий вид інформації, що надається професійними консультантами у вигляді знань, як на оплатній, так і безоплатній основі (в установленому законом порядку), в формі надання порад, рекомендацій і експертиз клієнтам в різних сферах діяльності.

Консультаційні (консалтингові) послуги - це підприємницька діяльність у невиробничій сфері з надання споживачам (клієнтам) послуг у вигляді порад, рекомендацій і експертиз в різних сферах діяльності.

Консультаційна діяльність - це сукупність послуг, пов'язаних з інтелектуальною професійною діяльністю консультантів (групи консультантів), в процесі якої консультант надає об'єктивні і незалежні поради та рекомендації, спрямовані на обслуговування потреб клієнтів.
Основне завдання консалтингу полягає в аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно-економічних рішень з урахуванням предметної області і проблем клієнта.

Коли потрібен консалтинг:

  • Компанія потребує свіжих ідей.
  • Компанія має потребу в певному досвіді і знаннях.
  • У керівництві компанії немає згоди з важливого питання і потрібно думку ззовні, щоб отримати об’єктивну картину та прийняти вірне рішення.
  • Компанії потрібна допомога для завершення будь-якого проекту.
  • Через недоліки внутрішньокорпоративних комунікацій компанії потрібен фахівець, здатний стати сполучною ланкою між рівнями і підрозділами.