Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення облiгацiй дисконтних iменних (серiї В) ТОВ “IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС РIШЕННЯ” до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28. Правил ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” (текст повідомлення).