Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск та проспект емісії процентних іменних облігацій ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ”.