Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск та проспект емісії дисконтних іменних облігацій ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ”.